Szanowni Organizatorzy, Wystawcy, Hodowcy!

 

Gratulujemy pomysłu na zorganizowanie w Zbąszyniu pokazu Waszego ciekawego hobby.

Informacja o Waszej Wystawie zainspirowała nas do zaprezentowania podczas Waszego święta fragmentu twórczości artystycznej wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zbąszyniu. Prezentowane są tu dzisiaj także prace dzieci z innych szkół.

Naszym wychowankom wiele radości sprawia zarówno swobodne jak i kierowane obcowanie z przyrodą. Na szczęście mają ją na wyciągnięcie dłoni, więc jest im bardzo bliska. I to właśnie ona, cyklicznie się zmieniająca, ale zawsze pełna barw, dźwięków, pełna roślin i zwierząt, pełna zadziwiających zjawisk i tajemnic inspiruje twórczość plastyczno ­techniczną naszych wychowanków. Spostrzeganą, obserwowaną i aktywnie poznawaną przyrodę wyrażają z wielką pasją i wytrwałością za pomocą różnorodnych poznanych technik na zajęciach obowiązkowych i pozalekcyjnych kółkach zainteresowań.

Za radą Janusza Korczaka,,Powiedz dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi ..." wspieramy naszych wychowanków w ich rozwoju i pomagamy wydobyć z nich i rozwinąć to co w nich najlepsze. A oni potrafią, tworzą i rozwijają się. Mają swoje zainteresowania, swoje marzenia, które realizują na miarę swoich możliwości, umiejętności i zdolności. Swe osiągnięcia i wytwory prezentują na konkursach, wystawach, zawodach, przeglądach, spotkaniach integracyjnych i zaczynają wierzyć w siebie, że są dobre, że umieją, że potrafią!

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zbąszyniu jest publiczną placówką edukacyjno - terapeutyczną dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim w wieku od 7 do 24/25 lat.

Swą działalność rozpoczął 6 września 1993 roku. Obecnie, opiekę sprawuje nad 64 osobową grupą wychowanków, którzy swój obowiązek szkolny realizują uczestnicząc w zajęciach edukacyjnych i rewalidacyjnych w szkole podstawowej, w gimnazjum i w szkole przysposabiającej do pracy.

Ośrodek dysponuje dobrze wyposażonymi salami edukacyjnymi, rehabilitacyjnymi, pracowniami: komputerową, krawiecką i stolarską·

Wysoko wykwalifikowana kadra stosuje optymalne dla każdego ucznia aktywizujące metody i formy uczenia.

Wychowankowie, wg możliwości i zainteresowań uczestniczą w organizowanych pozalekcyjnych terapeutycznych zajęciach kółka teatralnego, tanecznego, muzycznego, turystycznego, sportowego, czytelniczego, przyrodniczego, młodego Europejczyka, drużyny harcerskiej i innych.

W skład Ośrodka wchodzi też internat i stołówka. Posiadamy także 20 osobowego busa, który służy do dowozu części uczniów na codzienne zajęcia. Jest dobrze, zawsze może być jeszcze lepiej. Marzymy o sali gimnastycznej, o dużej świetlicy, czyli o powiększeniu się bazy lokalowej i wierzymy, że marzenia się spełniają.

Celem pracy SOSW jest działanie na rzecz tworzenia warunków do najpełniejszego rozwoju osobowego i fizycznego oraz godnego i w miarę aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób z upośledzeniem umysłowym.

 

Maria Kosicka

 

 

 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

ul. Zbąskich 7; 64-360 Zbąszyń tel./fax 068 384 6175