W dniu 3.12.2006 odbyła się w Urzędowie X Wystawa Gołębi Rasowych.      Przeszło  20 hodowców zaprezentowało swój dorobek hodowlany pokazując ponad 300 sztuk gołębi w 30 rasach. Wśród tej stawki gołębi prezentowano najliczniej b. dobrej  jakości garłacze: pomorskie, siodłate łapciate, z Norwich oraz turkoty bucharskie, perukarze, pawiki.    Gościnnie swój dorobek hodowlany pokazało również 5 hodowców z Ostrowca Świętokrzyskiego.  Można było tym samym podziwiać rzadko spotykane w naszym regionie brodawczaki: polskie i świętokrzyskie a także felegyhazery czy stargardzkie pulsujące.

Zorganizowano giełdę nadwyżek hodowlanych, na której każdy ze zwiedzających mógł również znaleźć coś dla siebie. Wystawę odwiedzili ponadto hodowcy z innych związków min.: Warszawy, Radomia, Rzeszowa, Zamościa, Sandomierza oraz Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

 

                                                                                                                                    Z poważaniem

                                                                                                                                Z-ca Prezesa i Sekretarz

                                                                                                                                    dr Piotr Widomski