IX środkowopomorska wystawa gołębi rasowych w Kobylnicy odbyła się w dniach 06-07.01.2007r. Ponad 50 wystawców zaprezentowało 1051 okazów gołębi w 78 rasach.

Oprócz gołębi można było podziwiać drób ozdobny i bażanty.

Wystawa stanowiła atrakcję dla mieszkańców gminy Kobylnica i najbliższych okolic, a także przyjezdnych gości m.in.ze Słupska, Gdańska, Szczecina, Szczecinka, Poznania, Koszalina.

Mamy nadzieję, że przyszłoroczna wystawa okaże się co najmniej tak udana jak tegoroczna i już teraz serdecznie na nią zapraszamy.

 

Wykaz zwycięzców w rasie:

 

1.      Śląski tarczowy – Adam Fabisiak – 96 pkt

2.      Swift egipski – Roman Wiśniewski – 94 pkt

3.      Strasser – Andrzej Bujak – 96 pkt

4.      Rys polski – Józef Kielar – 96 pkt

5.      Show homer – Andrzej Poumackanycz – 95 pkt

6.      Skowronek koburski – Adam Fabisiak – 96 pkt

7.      Niemiecki wystawowy – Józef Pawlak – 95 pkt

8.      Damasceński – Grzegorz Pająk – 96 pkt

9.      Listonosz polski – Zbigniew Makuch – 95 pkt

10. Brodawczak polski – Cezary Muchowski – 95 pkt

11. Modena angielska – Franciszek Imioła – 97 pkt

12. Kurak modeński- Marian Poniewierski – 95 pkt

13. King – Roman Gruba – 96 pkt

14. Garłacz angielski – Paweł Wiśniewski – 94 pkt

15. Garłacz pomorski – Roman Gruba – 96 pkt

16. Garłacz górnośląski białogłowy- Zbigniew Maluch – 96 pkt

17. Garłacz volburski tarczowy- Franciszek Imioła- 96 pkt

18. Stawak śląski – Andrzej Bujak – 96 pkt

19. Murzynek śląski – Stefan Kamiński – 96 pkt

20. Gil – Edyta Zeremba – 97 pkt

21. Frakoński tarczowy – Stefan Kamiński – 96 pkt

22. Turkot bucharski – Jedrzej Kowalczys – 96 pkt

23. Turkot niemiecki dwuczuby – Jędrzej Kowalczys – 96 pkt

24. Turkot niemiecki jednoczuby – Piotr Wojtewicz – 96 pkt

25. Turkot arabski – Roman Wiśniewski – 96 pkt

26. Turkot akermański – Gerard Radtche – 96 pkt

27. Kapucyn starocholenderski – Adam Radliński – 96 pkt

28. Mewka chińska – Józef Pawlak – 93 pkt

29. Pawik – Andrzej Poumackanycz – 97 pkt

30. Perukarz – Gerard Radtche – 96 pkt

31. Mewka egipska – Józef Stachowiak – 93 pkt

32. Mewka polska – Marian Zacharczuk – 96 pkt

33. Mewka orientalna „blondynet” - Franciszek Imioła – 96

34. Mewka koweńska – Bogdan Niewadził – 97 pkt

35. Podbródek – Adam Fabisiak – 94 pkt

36. Sroka łowicka – Cezary Muchowski – 95 pkt

37. Sroka niemiecka – Adam Fabisiak – 96 pkt

38. Sroka polska krakus – Tomasz Strzelkowski – 94 pkt

39. PDL Srebrniak – Andrzej Dolata – 95 pkt

40. PDL Pasiak srebrzysty – Bogdan Szmidt – 96 pkt

41. PDL Srebrniak Jarzębaty – Bogdan Szmidt – 95 pkt

42. PDL Pasiak Charlotte – Bogdan Szmidt – 93 pkt

43. Berliński długodzioby jednobarwny – Ryszard Bielawski – 96 pkt

44. Berliński długodzioby – Ryszard Bielawski – 93 pkt

45. Astrachański – Gerard Radtche – 97 pkt

46. Krymka polska – Jan Stachowiak – 96 pkt

47. Staroholenderski lotny – Mieczysław Mitura – 96 pkt

48. Dolnośląski łapciaty – Andrzej Stanolewicz – 97 pkt

49. Zamojski – Jan Szwałek – 97 pkt

50. Zakonniczka niemiecka – Jan Stachowiak – 97 pkt

51. Wywrotek wschodniopruski – Dawid I Adam Lipka – 97 pkt

52. Budapesztański wysokolotny – Jan Szwałek – 97 pkt

53. Wołżański czerwonopierśny – Andrzej Święcicki – 97 pkt

54. Białotarczowy wiedeński – Adam Zając – 97 pkt

55. Tipler zagłebiowski – Jan Szwałek – 97 pkt

56. Stargardzki Pulsujący – Andrzej Stanolewicz – 96 pkt

57. Gdański wysokolotny – Dawid I Adam Lipka – 97 pkt

58. Gołoszyjka rumuńska – Andrzej Dolata – 97 pkt

59. Bielski – Franciszek Jasiński – 97 pkt

60. Czarnoplamiasty wywrotek roryjski – Radosław Mojta – 97 pkt

61. Białogłówka gumbińska – Marian zacharczuk – 96 pkt

62. Felegyhazer – Jędrzej Kowalczys – 97 pkt

63. Bij uzbecki – Franciszek Jasiński – 97 pkt

64. Mookee – Józef Pawlak – 96 pkt

65. Białotarczowy holenderski – Grzegorz Pająk – 97 pkt

66. Orlik polski – Jan Szwałek – 97 pkt

67. Pocztowy standard – Marian Jarząbek – 97 pkt

68. Skowronek norymberski – Bogdan Niewadził – 95 pkt

69. Krótkodzioby polski „staluch” - Adam Fabisiak – 95 pkt

70. Krótkodzioby polski „szek” - Jerzy Latocha – 96 pkt

71. Budapesztański krótkodzioby – Jerzy Latocha – 96 pkt

72. Motyl warszawski – Grzegorz Pająk – 97 pkt

73. Wywrotek mazurski – Bogdan Niewadził – 96 pkt

74. Berliński krótkodzioby – Andrzej Szeszko – 95 pkt

 

Zdjęcia wykonał i opracował: Andrzej Dolata