VII Wystawa Gołębi Rasowych i Ptactwa Ozdobnego - Olsztyn 2009
fotorelacja - Tomasz Klieniewski